Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Afspraak:  Voor een massagesessie geldt dat deze bestaat uit een voorgesprek/oefening, massage en afronding.

2. Annuleren: Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

3. Betalingen: Alle sessies dienen na afloop contant te worden betaald, dan wel vooraf te worden overgemaakt op NL92RABO 0301.2948.52 t.n.v. H.O.M. Schellekens te Utrecht.

4. Contra-indicaties: Is er sprake van medische klachten, zwangerschap, ben je in behandeling bij een arts/specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan hoor ik dit graag voor de behandeling.

Bij bepaalde symptomen of medicatie kan ik besluiten om de massage of ademcoachsessie (deels) niet uit te voeren of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, wordt aangeraden om vooraf info in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij me maakt.

5. Aansprakelijkheid: Heidi Schellekens massage & bewustwording is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling. Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen medische behandelingen. Wanneer je je door mij laat behandelen, dan is dit geheel op eigen risico.