massage en counseling UtrechtCounseling kan nuttig zijn voor iedereen die een steuntje nodig heeft in een moeilijke tijd. Bijvoorbeeld een periode van rouw of verlies, eenzaamheid of ‘niet lekker in je vel zitten’. Met aandacht en zonder oordeel luister ik naar dat wat er speelt in jouw leven. Ik stel je vragen om het verhaal te laten ontvouwen of hou je een spiegel voor als het nodig is. Counseling helpt je om helderheid te scheppen in je gedachten en gevoelens. Door te delen wat je bezighoudt ontstaat er vaak opluchting, inzicht en ontspanning op een dieper niveau.

Belangrijke aspecten voor jou als cliënt bij counseling zijn:

  • Het is objectief en respectvol
  • Er wordt echt naar jou geluisterd
  • Problemen worden inzichtelijk gemaakt
  • Je wordt gestimuleerd om ook zelf oplossingen te vinden
  • Er wordt een veilige omgeving geboden
  • Er is wederzijds vertrouwen

Als je midden in een moeilijke periode van je leven zit, heeft dat meestal ook invloed heeft op hoe je je fysiek voelt. Je kunt bijvoorbeeld druk in je hoofd ervaren, een hoge ademhaling,  vermoeidheid, hoofd- of buikpijn of vastzittende schouders. Of misschien lijkt het alsof je helemaal niks meer voelt, dat je alleen nog maar hoofd bent. Dan is een combinatie van counseling en massage heel helpend. Of in de vorm van haptonomische aanraking of ademsessie.

Massage brengt je in contact met je lichaam. Door het rustige tempo en de kalme en aangename atmosfeer krijgen je geest en je zintuigen de kans om tot rust te komen. Je zakt letterlijk meer in je lijf, en de drukte in je hoofd raakt wat meer op de achtergrond. Het is mogelijk dat er door de ontspannende werking van de massage een diepere laag in jou wordt aangeboord: er kunnen gedachten en emoties naar boven komen waarvan je je niet (meer) bewust was. Ik zal je uitnodigen om met aandacht te blijven bij wat zich laat zien en voelen. Op deze manier lost een blokkade vaak vanzelf op en kan het weer gaan stromen. Dit brengt innerlijke rust en  ontspanning op een dieper niveau. Ook kun je merken dat vastgezette spanning in je lijf ineens kan loslaten, bijvoorbeeld in je keel, buik, bij je middenrif of schouders.

Sessies duren 75 tot 90 minuten. We beginnen op de stoel. Ik zal je vragen wat er speelt en waar je het over wilt hebben. Soms zullen we ook beginnen met een korte meditatie of oefening om de aandacht bij jezelf te brengen. Het tweede deel van de sessie nodig ik je uit om op mijn behandeltafel te komen liggen. We stemmen af waar je behoefte aan hebt qua massage, aanraking of ademsessie.